.

KRPŠ je spolkem fyzických osob, tedy rodičů dětí, které navštěvují ZŠ v Budišově nad Budišovkou. Členem spolku ale může být kterákoliv fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s jeho stanovami.

.

Cílem KRPŠ je spolupráce mezi vedením školy a rodiči žáků ke vzájemnému prospěchu obou stran, a to zejména v oblastech výchovné práce, zájmové a odborné činnosti ve škole.

.

KRPŠ také hospodaří s příspěvky rodičů, které jsou využívány ve prospěch dětí základní školy, jejichž rodiče zaplatili roční příspěvek.

.

Mimo výše uvedené činnosti KRPŠ pořádá v průběhu školního roku různé akce, jejichž účelem je získat další finanční prostředky. Z příspěvků rodičů a z dalších získaných finančních prostředků je přispíváno na nejrůznější akce jako např. zájezdy do divadla, lyžařský výcvik, školní výlety, odměny v soutěžích apod. Malé sponzorské dary, které KRPŠ získá, jsou pak využívány jako odměny dětem při různých soutěžích.

.


IČO: 22832211

DIČ: CZ22832211


Zprávy o činnosti KRPŠ


Zpráva o činnosti KRPŠ 2016 - 2017

Zpráva o činnosti KRPŠ 2015 - 2016

Zpráva o činnosti KRPŠ 2014 - 2015

Zpráva o činnosti KRPŠ 2013 - 2014

Zpráva o činnosti KRPŠ 2012 - 2013

Zpráva o činnosti KRPŠ 2011 - 2012

Zpráva o činnosti KRPŠ 2010 - 2011

Zpráva o činnosti KRPŠ 2009 - 2010

Zpráva o činnosti KRPŠ 2008 - 2009


Členové KRPŠ 2016 - 2017


· Bartošková Věra

· Gilíková Hana

· Kohoutková Kamila

· Macáková Petra

· Pecníková Jiřina - předsedkyně

· Pecník Roman

· Vašičková Andrea

· Škrobánková Lada

· Tomandlová Ivana - jednatelka

· Týnová Alena - hospodářka
Členové v roce 2016 - 2017


Členové v roce 2015 - 2016


Členové v roce 2014 - 2015


Členové v roce 2013 - 2014


Členové v roce 2012 - 2013


Členové v roce 2011 - 2012


Členové v roce 2010 - 2011


Členové v roce 2009 - 2010


Členové v roce 2008 - 2009